3D Chemoprag

3D CHEMOPRAG a.s. je česká společnost, která vznikla v roce 2009 rozdělením původní společnosti CHEMOPRAG, s.r.o.. Majoritním vlastníkem jsou 2 české fyzické osoby. V současné době zaměstnává přibližně 50 vlastních pracovníků.

Hlavní kanceláře společnosti jsou v Praze, společnost má pobočku v prostorách P&G Rakona v Rakovníku a též v Bratislavě.

Společnost nabízí široký rozsah služeb v investiční výstavbě chemických, strojírenských a potravinářských závodů, ve veřejnoprávním zajištění investic a při zajištění dodávek jak v České republice, tak i v zahraničí. Zajišťuje kompletní inženýring a všechny stupně projektu ve všech profesích (technologie, strojní, elektro, měření a regulace, vzduchotechnika) vlastními pracovníky, stavební část a větší ocelové konstrukce zajišťuje pomocí subdodávek. K tomu společnost nabízí a zajišťuje obchodní služby a kompletní řízení výstavby a supervize jednotlivých činností včetně najíždění a uvedení investic do trvalého provozu. Všechny uvedené činnosti a služby společnost zajišťuje také v cizích jazycích, zejména v angličtině.

Společnost též zajišťuje zakázky na klíč pro akce s nižšími investičními náklady a financováním neúvěrujícím investora.

Společnost zajišťuje celosvětově projektové služby a inženýrské činnosti pro nadnárodní koncern Procter & Gamble (na všech kontinentech v cca 40 závodech, zabývajících se výrobou pracích detergentů).

Současná adresa společnosti: Lužná 716/2, Praha 6 - Vokovice
Telefonické spojení - sekretariát: 212 247 781
Obchodní oddělení: 212 247 782
E-mail: info@3dchemoprag.cz

EU sociální fond
3D Chemoprag