3D CHEMOPRAG a.s. je česká společnost, která vznikla v roce 2009 rozdělením původní společnosti CHEMOPRAG, s.r.o.. Majoritním vlastníkem jsou 2 české fyzické osoby. V současné době zaměstnává více než 50 vlastních pracovníků.

Hlavní kanceláře společnosti jsou v Praze 6, v budově SHIRAN TOWER. Společnost má pobočku v prostorách výrobního závodu P&G Rakona v Rakovníku a také v Bratislavě.

Společnost 3D CHEMOPRAG a.s. nabízí široký rozsah služeb v investiční výstavbě chemických, strojírenských a potravinářských závodů, ve veřejnoprávním zajištění investic a při zajištění dodávek jak v České republice, tak i v zahraničí. Realizuje kompletní inženýring a všechny stupně projektové dokumentace ve všech profesích (technologie, strojní, elektro, měření a regulace, vzduchotechnika) vlastními pracovníky, stavební část a větší ocelové konstrukce řeší pomocí subdodávek. K tomu naše společnost nabízí a provádí obchodní služby a kompletní řízení výstavby a supervize jednotlivých činností včetně najíždění a uvedení investic do trvalého provozu. Všechny uvedené činnosti a služby společnost zajišťuje i v cizích jazycích, zejména v angličtině.

Společnost 3D CHEMOPRAG a.s. realizuje zakázky na klíč pro akce s nižšími investičními náklady a financováním neúvěrujícím investora.

Společnost 3D CHEMOPRAG a.s. jedním z hlavních partnerů pro projekční služby a inženýrské činnosti nadnárodního koncernu Procter & Gamble v oblasti výroby pracích detergentů.