Společnost 3D CHEMOPRAG a.s. se sídlem Lužná 716/2, Praha 6,

160 00 je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl B, spisová složka

143330.

    Prohlášení GDPR